Why not register?


Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ] 

All times are UTC [ DST ]

Author Message
PostPosted: Tue Nov 07, 2006 7:11 pm  Post subject: The Toolbox Murders (1978) (Uncut)
Reply with quote
User avatar
Offline

Blood Sucking Freak
Joined: Mon Oct 02, 2006 10:51 pm
Posts: 157
Location: Midian
The Toolbox Murders 1978.DVDRip.Uncut.XviD-ODiN

Image

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt0078405/

Code:
Seeded 10 trillion times in the past but requested on the forums, here's the famous video nasty The Toolbox Murders.

A number of young women are brutally murdered in an apartment building by a masked assailant carrying a toolbox bursting
at the seams with tools of death. Hammer, nailgun, power drill, you name it this dude knows how to use it. He probably couldn't
manage to screw in a lightbulb unassisted but damn can he ever slice and dice with those things.

A young woman in the building goes missing and her body, unlike many other women in the building, doesn't turn up (dead or otherwise).
Instead she has been taken captive by the lunatic who, in his twisted delusional reality-challenged rotting brain, substitutes her for
his deceased daughter who kicked it years earlier in an auto accident.

Ripped from the BU disc.

Movie Size: 729.38 MB  or  746,882 kB
Movie Length: 93 mins, 50 secs.
Video Codec FourCC: xvid
Video Codec: XviD MPEG-4
Video Width x Height: 640 x 384
Video FPS/Bitrate: 23.976 / 1001 kbit/s
Aspect Ratio: Widescreen
Audio Codec: MPEG Layer 3
Audio Bitrate: 78 Kbit/s
Audio Channels: 1 (Mono)
Audio Samples: 32,000 Hz
Language: English


                           W   .                                                       
                        .Z 2B  .                                                       
                        WB  BW .                                                       
                        BB ,BB  .                                                       
                       rB  ZBBB .                                                       
                        BBr2BB                                                         
                     .   sB B                                          ..               
                          B B  x                                                       
                      , . B B  ,                             . .  .     ,               
                       .  B B                                  .  B,BB  ,               
                       .  B B  ..                            .   B BBBB                 
                       .  B B                                   BB BBBB                 
                        . BzB   .r .r .     .               .   BBZBBG                 
                      .   B B    .     ,sr                     sBBBBBB z               
                      ..  B B       xBs   BW           .,      B sBBs  x               
                       ,  B,Br ..  rBBBB2B BB  , .          BBs BBB                     
                       ,  B BG    WBBz x    B.   .      .  BB  BBB                     
                       r  B WB       ZBBBBBBZB            BZ G BBB                     
                     . .  Br22 GBBBBBBBBBBBBBBBB        .BZ z  BBB                     
                          GZBBGBBBBBBBBBBBBrrBBBBBBB. .BBB, BZ BBBB                     
                       .  xB2BBBBBBBBBBBBG,zBBBBBBBBBBBz    BBBBBBB                     
                          ZB  ZBBBBBBBZ rGBBZBBBBBBBG BB, ,BBWBBBB                     
                     ..   BB.BB  WBBBBBBBB  ,ZBBBBBBB ZBB.BBBBBBs                       
                        ,Bx,Z2B  BBBBBBB2BsZBBBZBBBW2 WBWBBBBBB  ..                     
                     .  BBWBBsBsBBBBBBWrGBrBGZZzBxB2rzBBBBBBB     r                     
                       BB 2B,GBBBBG  xBBBZBBWBx,BGBBBBBBGBB                             
                       BGB WBBBGBBBBGxGBZrBZx2rsBBBBBGBG B  z                           
                      BB2BsB2BBxWZBBBBBBBBBBWzBBBBBGB W2BBG .                           
                  ,   BG2BZzZBB2B  xBBBWBBs sZBB,ZBBZ BBBBB                             
                    sBBzZBB,ZBBBBxZBWWBzBBBZBBBsZBBB2BBBBBBB                           
                    BB BBBB GBBB22BBZs2,  ZBZB  ZBWZBBBZZZBB                           
                .   B,ZBzGB.GBBWBBW2ZWZBZ,BBGZBZWBBBBBBBBBBB2                           
                    BB   .B.2BBBBBBBBBB2ZBBZ.xBBBWBBBBBBBBBBB                           
                  . zB B BBxzBBBBBWWBBBZrGszWBBZWB2BBBBBZWWBB                           
                 .   BGBzBBxsBBBBBBBBBWsBB2ZBGBBBBrzBBBBBBBBB2  .,.                     
                     .BZx BrzBBBW2BBWZBBWB2GWZBBBBBWzBBB2xWBBB   .                     
                 .    BBBWB,xBBBBBBBBBBBrWBBBBBBGszBWWBBGsWBBB   .                     
                       BBBBzxBBBBBBBBBBBGz  .zGx,,WsBBBBBBBBZBB , .                     
                        BBBGsBBBBBBBBBZ,zzzBBBBBBWBBWGZGWWBBWBB .                       
                          xB.BBBBBBBBBBBBBBBBGrsGxB zBWBBBBBWBB  ,                     
                       .  rBxBBBBBBBBBBB  B,2WZBB BrZB xBBBWWBB  .                     
                       .  xB.BBBBBBBWBBB GBGBB22z BWBZ2B2BBZGBB  ,                     
                       .  sB.BBBBBsxz   BB.ZBzGBZBWZB.sBWWBBWBB  r                     
                       s  2W,BBBBBBBBBBBBxsBzGWxrBWBGsGGB BBWBB  ..                     
                       ,  BGsBBBBBBW2ZBBG2BBzZWzzZBBBG.BB  B2BB                         
                      . . BBBBBBBBBZrsBZ,2z,zGGZWGB2B  BB  BBBB   .                     
                      ,   BGZBBBBBBBBBBWZW2ZWZZWBWBGZ GBB  ZBBB , .                     
                          B,sBBBBBBBBBBBZ222ZZZZWBWsZBBBBs BBBB z .                     
                       , BB .BBBBBBBBGZWG222ZZZZZBGzxBGzB. ZBB  . .                     
                      ,. BB ,BBBBBBBBBBWWZZBWZZZZBWG2BZBB  zB,   ,                     
                      .  BB .BBBBBBBBZBssxsGZZZZZWzsBBZBsr xB                           
                        .BG ,BBBBBBBBGsGZWBBWZWBZ2xBBBW2 rxZB                           
                        GBZ rBBBBBBBZZx2z222ZZBBGsBBBBBWrBxBB.                         
                        BBG zBBBBBBBG2sZZWBBBWB2.WBWZWGssG.BWW                         
                       rBBG GBBBBBBZ2zsZZZZZ2WG.2BBZ2GzxW.BZZZ                         
                       B2WB ZBBBBBBW2GGBBBBZZWxzBBBZGWBWB BrZ2                         
                      zB BB BBBBBBBGz2GZWBZz2zZBBWBW2zGBr,BrBZ  . r                     
                      BB.BBzZBBBBZWBBBBBGzzZszBBBZBBZG2Z,WB BZ  . .                     
                      BZBWWGZBBBBBWzsGBBBWGxzBBBGB2ZGZWW.BB BW  .                       
                   , BZ2W,BzZBBGBGWBBBBWZ22BBBWWG2GBZBBsGBs BB   .                     
                . r  BrBZ2BsZBBBBs2GZWBBssWBBBBBBBBG2Z2sWrzxBB   ,                     
                    BssBz2BGBBBBsWBBBBB2.2BBWBZZGBWBBsxBzsB,GB   x                     
                 , sB BBBBWxBBBBzBBBZG2,GBBBBBGBBBWB2rBZBGGsBBz x                       
                   B2BB Bs xBBBBZBBBBBZsBBBBBBWBWzZBGsB,rB2 BBB ,                       
                   xBZ rBBBzBBBBWBBBWGs2BBBBBBGBBBZ,BBBWsBG BBB                         
                 . BB  BBBBBBBBBBBBBZWZBBBBBBBBBWZ2ZBBBBBG222BB  x                     
                 .  ZBWBBBB2BBBBBBB2z2GBBBBBBBBBBBBBBBWG sBB,BBr .                     
                       BBBBZBBBBBWGzGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ r                           
                       BBBBZBBBBWG2WBBBBBBBBBBG   WBBBBBBZ      ..                     
                          BBBBBBBBBBBZ             BBBB2sBB .,                         
                      .   GBBBBBWBBBs              BBB2  .Br                           
                        . BBBBBx s B2 .   ..   .. 2BBBBB,  B2       ....     .         
                      r . BBBBB2zBrBB  .          GBBBBBBG Z.x,  r.          .         
                            .BGB,.  B       ,,xs2.ZBBBBBBBBB, ,B                       
                  zxr2Bs sxGBBBBBBBBBBBBBBWG2Gs,r ..s2Z,s2rWBBWWZBBBBBBBB.             
                  BBB2 BBBBzr         ,.  ,zxGGGBBWGsxrrxz22sWBBBBBBZzsxzr  r           
                x . xZBBZGZWBBBBBWBZBBBBBBBZZBBzBszzss2Gzr.rGxx,            ..         
         
                   ..,,                              BZ     W               B           
               2BBBBBBBBBB    zBBBBBBBBBBB2      .BBBBB ,BBBBBBx         xBBB           
                     WBBBBB  ZBrzBBB xBBBBBBB,              BBBBBW       2BBB           
              xB       BBBBB    ,BBB     zBBBB2    BBBB      BBBBBBW      BBB           
             BBx        BBBBG   sBBB       BBBB    sBBB      BBBBBBBBG    BBB           
            BBB     .   ZBBB2   sBBB        BBB    zBBB      BBG  BBBBB,  BBB           
           BBBB2        rBBB    sBBB        BBB    zBBB      BBW    BBBBB BBB           
           BBBBB        GBB     BBBB        BB     zBBB      BBB     xBBBBBBB           
            BBBBBB      BB      BBBB       BB      sBBB      BBB       BBBBBB           
             BBBBBBBBBBB        BBBBBBBBBBB        WBBB     BBBB        WBBBB           
    WBBBBBG          .rGBBBBZ           BB       BB           BB Captures :
Image

Image

Image

Image


Link:
ed2k: The.Toolbox.Murders.1978.DVDRip.Uncut.XviD-ODiN.avi  [729.38 Mb] [Stats]

I want to say that I didn't mean to open a double thread about this movie,
but since the great rip from Dr. Phibes is no longer found I tought it was a good Idea.

I want you to know that I downloaded the movie from the Torrent and that I was
very lucky to find it as a special re-share from ODiN.

I'm the only source, so please be patient, I'm power releasing it to help spread this great movie again :)

Thanks to ODiN for the release and the re-share!

Enjoy!!!:beerchug:

Note: If you feel it is redundant, please feel free to remove :)

_________________
https://images.dead-donkey.com/images/avatar29jw.gif


Top
 Profile  
PostPosted: Tue Nov 07, 2006 7:50 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

The Ancient One
Joined: Tue Dec 28, 2004 8:07 pm
Posts: 4193
Location: Always one step behind
Great release, thank you. :beerchug:


Top
 Profile  
PostPosted: Tue Nov 07, 2006 10:41 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Demon Of The Abyss
Joined: Tue Jun 14, 2005 8:01 pm
Posts: 1130
thx for the nipples :drool:


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 12:05 am  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Blood Sucking Freak
Joined: Mon Oct 02, 2006 10:51 pm
Posts: 157
Location: Midian
I'll give you guys friendly slots :wink:

Vae Victis wrote:
thx for the nipples :drool:


I had to make a hard choce, but I'm glad you l iked them :lol:

_________________
https://images.dead-donkey.com/images/avatar29jw.gif


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 12:25 am  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Demon Of The Abyss
Joined: Fri Dec 30, 2005 3:12 pm
Posts: 1645
Location: Crapper!
Cheers mate, you rock :beerchug:

_________________
https://bad-good.org/phpBB2/index.php
Bad movie forum, filling you with turds


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 3:14 am  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Blood Sucking Freak
Joined: Sat Aug 20, 2005 12:52 pm
Posts: 225
Location: Unpossible
awesome! i just tried d/lin the old release two days ago

_________________
Image


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 5:15 am  Post subject:
Reply with quote
Offline

Demon Of The Abyss
Joined: Fri Apr 21, 2006 9:42 pm
Posts: 1376
Location: Hell de Janeiro, Brazil
Love the classics!

_________________
https://images.dead-donkey.com/images/explosiongif.30kbsv7.gif


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 10:29 am  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Demon Of The Abyss
Joined: Thu Jun 02, 2005 11:44 pm
Posts: 1522
I have no idea if I have this one... I have the remake, i'm sure...

oh well.. is there any difference between this one and the old one?

'Cuz I'm getting uncensored for obvious reason :D

_________________
https://images.dead-donkey.com/images/menu7ax3100x56dl1.jpg


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 10:50 am  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Movie Mod
Joined: Thu Oct 09, 2003 4:13 pm
Posts: 2272
Location: Norway
I can also put this on release later today. :D


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 11:17 am  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Dead But Dreaming
Joined: Tue Mar 22, 2005 7:53 am
Posts: 291
Location: Cairo..PyRaMidS
:beerchug: :beerchug: thx

_________________
<a href="https://photobucket.com" target="_blank"><img src="https://i33.photobucket.com/albums/d94/painkiller7171/chaplinapr16kz.gif" border="0" alt="Photobucket - Video and Image Hosting"></a>


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 5:49 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Movie Mod
Joined: Thu Oct 09, 2003 4:13 pm
Posts: 2272
Location: Norway
On release priority now. :D


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Nov 08, 2006 6:01 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Blood Sucking Freak
Joined: Mon Oct 02, 2006 10:51 pm
Posts: 157
Location: Midian
Koffkongen wrote:
On release priority now. :D


Thx!!! :beerchug:

_________________
https://images.dead-donkey.com/images/avatar29jw.gif


Top
 Profile  
Display posts from previous:  Sort by  

All times are UTC [ DST ]

Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests


Moderator: Movie Mods

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Frontpage / Forums / Scifi


What's blood for, if not for shedding?