Why not register?


Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC [ DST ]

Author Message
PostPosted: Wed Feb 02, 2005 11:10 am  Post subject: Welcome to Spring Break (1988)
Reply with quote
User avatar
Offline

Mod of the Living Dead
Joined: Thu Jul 24, 2003 12:16 pm
Posts: 6898
Location: Desolation
Image

Code:
                     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                     
                   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2a280MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                   
                  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWiMMW00XXZ8Zaa8ZaWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                   
                 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0XB8BZ8WMMWa2SaS77ZBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                 
                MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBBS2a0B0Z2aZZaaa22aSX7S8MMMMMMMMMMMMMMMMMMM                 
               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM00MBa0ZBW8aX2aZaaaZaXXX222Xr:XMMMMMMMMMMMMMMMMMM               
              MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMM7a0B0;MMaXXS77X22aX7rr;XSXiaMMMMMMMMMMMMMMMMM               
             MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMMMMaSZ2228S7r8aS72S7S077XSXXX2XriWMMMMMMMMMMMMMMMM             
            MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMa8M0a2XZaX2XXS2Z8aSr;rX7XSX;,2MMMMMMMMMMMMMMMM             
           MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;M0BWW008a2X22S2S2aZXrr77SS7;7XXr,.MMMMMMMMMMMMMMMM           
          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrZ0MW0a22aZM;SZ8XX7S22XX7r;SX7rirr: ,MMMMMMMMMMMMMMM           
         MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWSBBZZX;XMBrMai.X7227;720XX;rXX777Xr;..WMMMMMMMMMMMMMM         
        MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBSSM088BZWMMMar2XXSaSX;7r7rr;;irSX7XX: rMMMMMMMMMMMMMM         
       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrWMMBaBBZZSZa8MMMWBZ72SaSZXX;r;;irX;X7rri :MMMMMMMMMMMMMM       
      MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ;X8227Z8aSM8Z2XaXrWMZ;ZXZ0Zr;;Xr7;;;rSi:;i;;;  MMMMMMMMMMMMMM       
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW BZiZZariiM0aaarXiWMMXSXZ2Z82ZB27r;ii,::;;;;r;  MMMMMMMMMMMMMM     
    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM278r;8ZaS7i7X8WWB0a2 MX8B2;,r27;Z2r7;7ZSXaS7X;ii;; ,MMMMMMMMMMMMMM     
   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXSBSa7X2XrX02XS2SBaSrZ;2MMMra7ii:iir7rii;:,:,,:irr: 7MMMMMMMMMMMMMM   
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi2aBZaZ2;7BZZWM;WZ7;rXMWMMMrX2XX2002S7r;r:, ,. .;;, ZMMMMMMMMMMMMMM   
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXrM0rWZZWMMW2Z2Z0Xr7SMMBiM08iZWM8MMMSXair8Srr7X;r;iS;..,:i. MMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ :i,    iS8MWWMSZ2SMMZZS,.   aMM  X7S20B82aZZ2aSr,.,:i; ;MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW7    .MM27;r.,780MMMWXZ08M0 . ii7Xi,ii;irri.,::: WMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr   Xr;iMMMMaSr:    .BSMrr  :i7r:,:rXr;ii,::  MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,WWMMMMMMMMr7i8MZ  .i2W0Z078MMMMZB ,, :;i;i,::::X;::, ,MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  Z :WMMWMM   SMMMWWW;X,i;:ZM.MX,: .ir:i:i::..:iii, 0MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMM.    ,r0MMMX:.,i7X7:   ;SSMMMM0  ,.i;::::.. ,:,  MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ;7:;Z08;,i.::;7rrXS7.2MMM8iMMM2W8i,i.i:::...:. MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2B2XX:SXrXX;rS77SriW0MBBS282iXMWM0MMZ...,.,,:i iMMMMMMMMMMM
MM   M M M   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  7Sr;7XZXX7r;;77rXMaaa0B8S22W0ir7ZMMZS; ...,i  MMMMMMMMMMM
MMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS; 72XS2;:i7aB278ZBWZBMMM00r, :0aZaZi:,..:, XMMMMMMMMMM
MMM MM   M  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 i::rrr;::;8a: XZZBMWMMMMMMMMrMa XM8i,,. ,: iMMMMMMMMMM
MMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM    .,,:rX:2 2MMMMMMWZZX,  rMMMM,.XZ2X:..::  MMMMMMMMMM
MMM MM M M   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi2:;..,7aXMMMMMMMMMMWW8iSMM7  WMM 7MBXi,.,:  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMM :i:i0;SMMWWWMM0BZ8WMMX  MMS ;MB,MMai...,  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2 WM  ..7X;8MMMMBS; MMMMM     Ma MMaaa8S;,,.  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM  MM   MM MM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7  ZM; . iXXBMMWWZ. 8MMMMW    rM7.MW22;S7...  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M MMM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM i,.70S   .SMMMMMMMBSSSaMi  :XSMM:;80Z,ii:,.  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M   M   M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW..   aMi .   XMMMMMMMMBXWZaW:, Si   0i;i::.  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M MMM M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM27:, :MM .i,,   rMMMMMB8X2 . :7Zr;i i..i:,. .MMMMMMMMMM
MMMMMMMMM  MM   M M M  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7XS;::  Z8 ,ir,i: .i2ZaBMWBWB8B2SX2Zr irr:,. :MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M i,.,.  MM ,;27ii;;.;rS7BBMMMM7  i0Baiii:,. iMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ ; ..,, :;ai Zai::ii0,i: iX2XaMMM  .;;i;:..  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM MMM   M M M   MMMMMMMMMMM0MrXr,...,, i,; XMMX:,iX,;iii..7,i2W:W7 ,::,,.  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMMrr::,      ;.  aMM; i7:ii7;:77 iMM;M0i.ii:,.  MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M   MMMMMMMMMMMMMM2i   280i ,i;. ZMMi.Xri:;;ii:i0X;i; W ::,,.  ,MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMM MM M M MMMMMMMMMMMMMMM02i WMMMMMMMX ,;XMMBr7i,i;;i,..X,,08 ; .;;:..  MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM   M   MM MM   MMMMMMMMMMMMMa .M,MMMMW:XM.,X MMMZZr;:i;ii,  02X 0M. ,;;..  ZMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM :0MaaMZMMMSMr;i MMMWWZS7;;ii:, rMMSX07  ,:,.. 2MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   MM   ;MMMB :riMMWMMB0i:i;iii.     2; .,:,,. . .MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMXr,     MM  aW;MMMMMMMSZXSXr;:.  i2Ma .,:...     WMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBa,Z7MMXMMWaW7BW77r02;WW0BMBMZX7rX7i.i. X2M  ,,:..   2S;MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8Z2ZZZWZB20Z0280M0BB87;rrirrS;rrXr:.  M 2  ,:,.  :MMrrWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM02MZ222SrXX7XXSSa2a22S2X7ri777rSZMBa;7MM,  :,. ,0MM..8MMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWM80SiS8Xa2aXi         :;;;;XMM,i ... :ZMM.iMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 ZMMMM2M MMMMMrM,MMS 0MM M BMMBZMM0a        MWX  .. .XM2 ,WMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0MMMMMBaMMMMMM MMMMMM8M MMMZZ MMM7MMMW;MM;ZMMMMMBMMMMBr  ..:2M2 .MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW8MMMMMMMMMMM,WM MMMMMM MMMMMMMM.MMMXM.M  r28MMSrSM  MMSiSM  aMi  ..,XM:  MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMMMMMMMMMMMMMWrMM WZZ7 :  Z8 MMr87MMM: rS0aMMW .  8XM0ZMMW.0M; MM, ,:.XS. ;MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMZXMMM8;MiZMMMM WMM  MM :MW i M WM2WM, M  ZS 7MW W  0M; ,7:7.. MMMMMM
MMMMMMMMMMMMM ,MMM.MMMMMMMMMMMMXMMMMMMM  MMMMMB M ;MMMB M .70a 2MZ rMM,  ,8M.MM0;   M8 rZr: .WMMMMMM
MMMMMMMMMMaMMXMMMMMMMMMMMMMMMMM 7    22.MMMWMMMM :MMMMMrS MMM  SMZ  8M  ;Z;rM BMSX: MB .i,  MMMMMMMM
MMMMMMMMMM :ZMMZ0MMSXMMMMMMMMMM MMMM.;  MMMMMMMM MMMMWMM  MaMM,XMMSr0S;Mrr2 MB 8M S 0M  .  ;MMMMMMMM
MMMMMMMMMM  MrM.iXZ 7MMMMMMMBW  MMMMMMM  MMMMM Mr MMMMMM MM  MZ WMZZaMMM iX WM  ZrMrMM     MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMZ MX8:SX8i,SMMMMM0WMM2WMMMWWMM  MMa XMM  MM0MZiSMa;r.. M,MMM    :  MM2M7  XM,   MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM  M MZZ782X,aMMMaMMWMMW: MMWMMM  : MMMMM MMMM S M; .2X,M MM: MM  MX8MSS . XM   SMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM MM0MaMMMMMM aMM MMMMMMM MMMMMMM  MMMMMMMM Mr iMMW .  0M BM  MM::.  MZX , 2M   MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMM:XMMMMM  MMZMMMM  MMMWBiM. MM;S M0 .XZM2r,M 7MM0  , 7r 2  88iMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM 7MMMMMMMM0MM7MMMMMMMZ.MriMMMM: M  ,     Z M ZMMMMM7aMM Mr8  MM  ., :  MMM07MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMZ MMMMMMMMMMM,8MMMMMMM MMM, MM. MMM S: X  M 7Z MMMMi  2; XZ;M MM; ,:.i MMMM8SMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWMMMMMMMMMMM 2MB88MS  MMMMM    8  .M BWMWX7aSM MM M iMM aaM M MMM .. S,M72M: i0MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MZa2SMB 7Mi,.rMM MMMMMMa  X  SMMX  aW8  MMMXW. M  8M.,..MrMMM ;M2:MM   MMMMMMM
MMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMB7;MM  MMMW028 MMri;iMZrMMMMMX. rS,M;rMMi 0i:M   SS  XX MZ:ZMMMMMM2 rMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMW2MMMMMMMMZB ;22MMiM  0iiS8 M ri  a   :i;W i MM r 8M 0S Z .2, M7rMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBW8,aMMZBMM  aXB SM  2:8X8MZ XM   8;W:M MMrZ .    M.W7MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB7Z0MM M8 W2XB rMa;MMMW8  BMaB2Z0 B8WZ2.W  MM, MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7MW0MMS8M SMZiW7MMZ.WMSM  :rMM  aMMMM; MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMXZ7MMMMMMSMMMMMMM2MMMMMM2aMMM WMSiSM;   i.;..S Z M8MMM,0MMZrirMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWMMMMMWMMMB0ZXMBMMMMMMB0Ma WMM.iMXSMMMM2   aMMM  ;.rrMM W,MMM ,0,.  ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM8MMMMMM8Z88X8.7;BMMM,  MMM,    M .M, ;MZ 8M; M r Z ;a; :M8   WM;aM0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMWSBMMMMBX2aSMM80BMM0XiMMMMZMMMB2BMSMMB  MrM   MBMMM;;; MZaiWMM 8W,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMZSMMMMMa2MM2 .MMMBBM2:     iMa iiSMZBX MB aMaBZi i8ZMMM0 . MMrMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMWSMMMrMMMMMM0WWMaWM    i8aS80  WMMZ. M  rWMMM; :M MMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,   MWaMMMM. :MM MBiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0ZZS;:X78BWSM22MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:2MMMMMMMMMMMXr;:iir7;SZMMM7 .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM808aZMMM8::  :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM   M   M   M   M   M M M   M   MMMMMMMMMMMMMMMMB WMZa22MMZSr ,..iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM M M M M MMM MMM MMM   MM MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXS0MMZ: :iii  8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM   M   M   M   M   M M MM MM   MMMMMMMMMMMMMWMMM0MMMMMM, ;Xr:;;, iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MMM M M MMMMM M MMM M MM MMMM MMMMMMMMMMMMMMM07rSXS   iX2r;;r7;, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MMM M M   M   M   M M MM MM   MMMMMMMMMMM0i    :i .;aBS:,,i7ri;:  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr,.::ii;77r;7i:;7i:i;77iiiii  WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBaaiirr7XS7;i::Sai:r7Xr77;iii.:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   
   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW22SSXSrr7i;iira7,i7XXrr;i:i;i .aMMMMMMMMMMMMMMMMM   
    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMB2ri2MX:iiii27,:r7r7ri;:i;7r;,    0MMMMMMMMMMMMM     
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,       .  ;;XZMX rXi;XaXSZZrir;i;i;iiiii:    .aMMMMMMMMMM     
      MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS i;:,,,,i;;Xr:,,Sr;r7Zrrira8X;r777;:::i;ii:,.::i;MMMMMMMM       
       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB,i;;,,rSX;.;2;.,7.X00X0ZXi,i;rrr;r;;;;ii::i:irXX2MMMMMMM       
        MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi.,:iiirri:iXrrZMMMM82a7iii;iiir;rr;i:,,iiiirSSZMMMMMMM         
         MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0ir7Xriii;r2WBX;..0MrrXX,,;;rir77r;iii;iii;rXXZMMMMMMM         
          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWir;:rXi.:;7ZMMB2X2SSMZ;;rSXr:irr;;;;;;;;rXX2MMMMMMMM           
           MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXS7i:iaX,77rr;X2aSr70MMX;X2Xr:i;i;;;;rXSXX8MMMMMMMMM           
            MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7X7rr;2Sr7X2X;r;2ar:.;7:i;7X7i;rr7r77SSS8MMMMMMMMMM             
             MMMMMMMMMMMZ2ZMMMMMMMMMMBXXXS2S;;rSZ2X7riiir;iii;rrX7i;;;7X2SSWMMMMMMMMMMM             
              MMMMMMMMMMX7r  7MMMMMMMMWZ2X;ir7i;77i;iir7XS77;rr777;r7XXS8MMMMMMMMMMMMM               
               MMMMMMMMM02aS7,:7r;XSaZWZSXaMMBX;X8MM8XXa7r;XSXSXXSXXSZMMMMMMMMMMMMMMM               
                MMMMMMMMMSa00a2XXS8002X772Z22aZSSBBaaSXSXr7Saa2S2SBMMMMMMMMMMMMMMMMM                 
                 MMMMMMMMM822a22aaMMZX7X8MW82XSS7;rrXSX2BWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                 
                  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                   
                   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                   
                    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                     
                                                                                                     
<--------------------------------------------------------------------------------------------------->
                                                                                                     
                                                                                                     
*****************************************************************************************************
                                   Welcome To Spring Break (1988)                     
*****************************************************************************************************
                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         General Information                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Type.................: Movie                                                                         
Compression Format...: XviD(standalone friendly)                                                                         
Length...............: 01:30:28                                                                         
Requires 700 MB CDR..: Yes                                                                       
                                                                                                     
Audio Format.........: MP3                                                                         
Bitrate..............: 128 - VBR                                                                 
Hz...................: 48,000                                                                       
Channels.............: Stereo                                                                       
                                                                                                     
Video Format.........: AVI                                                                         
Video Bitrate........: 947 kb/s(.175bits/pixel)                                                     
Resolution...........: 544x416                                                                       
FPS..................: 23.976                                                                       
Source...............: DVD 4x3                                                                     
Original Format......: NTSC                                                                         
Genre................: Horror                                                                       
IMDb Rating..........: 2.6                                                                         
Movie Information....: http://www.imdb.com/title/tt0095740/                                                                         
CD1 Size.............: 700mb                                                                         
CD2 Size.............:                                                                         
Ripping Software.....: Gordion Knot                                                                             
DVD Supplier.........: Midnight Group                                                                         
Ripper...............: ThEdEaDLiVe                                                                         
                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Synopsis                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                     
A motorcycle gang leader is brutally murdered in an execution style killing. One year later,

teenagers on Spring break are being killed by a biker who electrocutes his victims...
                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Release Notes                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                     
Rips of mine will now be standalone friendly ; - ]         
                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               Greets                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                     
                                    Nucleus - OdiumX - Gore-E - STR                                 
                                                                                                     
                                     GRiMRiPPERS - INFECT - iMAGiCA                                 
                                                                                                     
                                    ScAreDsHitleSS - ReVeNgE - ferox                                               
                                                                                                     
                                     Stetheboro - VideoMan - KamuiX                                 
                                                                                                     
                                 JoeZombi - Vet - All that spread horror                             
                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Death To                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                     
                         Mpaa - Riaa - Overpeer (you guys are pathetic) - Baytsp                     
                                                                                                     
                           Retspan - MediaSentry - Media Defender - MediaForce                       
                                                                                                     
                          NetPD - Nuke Pirates - And all other anti p2p assholes                     
                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                     
                                  ~Those who live, live off the dead.~                               
                                                                                                     
                  _______ _      .____       _ .____         .___   .       __    __                 
               '   /    /      /        ___/ /        ___  /   `  /     ` |     |    ___             
                   |    |,---. |__.    /   | |__.    /   ` |    | |     |  \    /  .'   `           
                   |    |'   ` |      ,'   | |      |    | |    | |     |   \  /   |----'           
                   /    /    | /----/ `___,' /----/ `.__/| /---/  /---/ /    \/    `.___,           
                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Image

Image

Image

Image

ed2k: Welcome.To.Spring.Break.1988.DVDRip.XviD-ThEdEaDLiVe.avi  [700.29 Mb] [Stats]

From torrent section, thanks to TheDeadLive and DropDeadFred

_________________
Small Time Rippers : 2003 - 2008 R.I.P :(


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Feb 02, 2005 8:29 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Movie Mod
Joined: Thu Oct 09, 2003 4:13 pm
Posts: 2272
Location: Norway
Started this just now. Thanks alot for this :beerchug:


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Feb 02, 2005 9:46 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

The Ancient One
Joined: Wed Jun 18, 2003 5:48 pm
Posts: 2912
Location: The House On The Edge Of The Park
didnt this already get posted? i got this already and sharing too :)

_________________
I Need More Parts!

<a href="https://forum.dead-donkey.com/viewtopic.php?t=7143" target="_blank">Giallo Collection</a>


Top
 Profile  
PostPosted: Wed Feb 02, 2005 10:22 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

The Devil, Probably
Joined: Fri Jan 16, 2004 4:05 am
Posts: 1791
Location: Brasil
PC_Arcade, hm.....looks awful
thanx! :beerchug:

_________________
"- What happened?
- That was Emily's little brother, John.
- He just told me that Emily killed her parents...Emily died 2 days ago."


Top
 Profile  
PostPosted: Sun Sep 10, 2006 5:35 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Demon Of The Abyss
Joined: Fri Dec 30, 2005 3:12 pm
Posts: 1645
Location: Crapper!
*bump* :wacky:

I'm gonna reshare this crap for a while so grab it now :wink:

_________________
https://bad-good.org/phpBB2/index.php
Bad movie forum, filling you with turds


Top
 Profile  
PostPosted: Sun Sep 10, 2006 7:28 pm  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Dead But Dreaming
Joined: Mon Sep 19, 2005 6:40 pm
Posts: 252
Location: The Swamps of SunnyVale Trailer Park
Will do, clicking now,

Thanks Lux Delux.

_________________
Paaaaaaatrick Swaaaaayze!!!!!!!!


Top
 Profile  
PostPosted: Tue Sep 12, 2006 5:12 am  Post subject:
Reply with quote
User avatar
Offline

Servant Of The Dead Donkey
Joined: Thu Aug 24, 2006 6:01 am
Posts: 80
Location: Where the dead dwell
Thanks for this :beerchug:


Top
 Profile  
PostPosted: Tue Jul 20, 2010 11:18 am  Post subject: Re: Welcome to Spring Break (1988)
Reply with quote
Request Territory
Offline

Request Territory
Joined: Tue Jul 20, 2010 11:12 am
Posts: 2
how to download this movie


Top
 Profile  
PostPosted: Tue Jul 20, 2010 11:48 am  Post subject: Re: Welcome to Spring Break (1988)
Reply with quote
User avatar
Offline

The Ancient One
Joined: Sat Oct 20, 2007 10:31 am
Posts: 3436
Location: here
You need eMule: viewtopic.php?f=2&t=4

Thanks for the bump by the way. I'll jump on this one too. :beerchug:


Top
 Profile  
PostPosted: Tue Jul 20, 2010 2:03 pm  Post subject: Re: Welcome to Spring Break (1988)
Reply with quote
User avatar
Offline

Lunatic Of Gods Creation
Joined: Fri Nov 10, 2006 11:56 pm
Posts: 856
Yup, I missed it first time round too... Clicked :D


Top
 Profile  
Display posts from previous:  Sort by  

All times are UTC [ DST ]

Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


Moderator: Movie Mods

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Frontpage / Forums / Scifi


What's blood for, if not for shedding?